Historisk arkiv

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1818

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1818.
Opplest av stattholder Carl Mörner, som på Kongens vegne erklærte det 2. ordentlige Storting for hevet.
Stortinget, 15. september 1818.

Kilde: www.stortinget.no