3. Departement (politisaker) (1814–1819)

3. Departement (politisaker) ble opprettet 30. november 1814. Blant annet politi-, vei-, skyss- og postsaker ble overført fra 2. Departement (innenrikssaker). 

1. januar 1819 ble 3. Departement (politisaker) nedlagt. Hovedtyngden av sakene ble overført til 2. Departement (justissaker), som nå fikk navnet endret til Justis- og politidepartementet.

Regjeringspolitikere