1. Departement (kirke- og undervisningssaker) (1814–1819)

1. Departement (kirke- og undervisningssaker) ble opprettet 30. november 1814. Det overtok sakene fra Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter, som ble opprettet 2. mars 1814. Departementet fikk også ansvar for blant annet kulturpleie, fattigomsorg og milde stiftelser.

1. januar 1819 fikk 1. Departement (kirke- og undervisningssaker) navnet endret til Kirke- og undervisningsdepartementet.

Regjeringspolitikere