Historisk arkiv

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1827

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1827.
Opplest av stattholder August Sandels, som på Kongens vegne erklærte det 5. ordentlige Storting for hevet.
Stortinget, 13. august 1827.

Kilde: www.stortinget.no