Niels Arntzen Sem

Tidligere roller:

Konstituert statsråd i interimsregjeringen 1852-1853

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

30.10.1852–12.04.1853

Konstituert statsråd i interimsregjeringen 1852-1853

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1852-1853

11.10.1852–12.04.1853