Historisk arkiv

Statsminister Severin Løvenskiold

Kong Carl XIV Johans trontale 1839 og beretning om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans trontale 1839 og beretning om rikets tilstand.
Trontalen holdt på fransk av Kongen, som erklærte det 9. ordentlige Storting for åpnet. Trontalen opplest på norsk av statsminister Severin Løvenskiold. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Nicolai Krog.
Stortinget, 9. februar 1839.

Kilde: www.stortinget.no