Historisk arkiv

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1837

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Carl XIV Johans tale ved Stortingets avslutning 1837.
Opplest av stattholder Herman Wedel Jarlsberg, som på Kongens vegne erklærte det 4. overordentlige Storting for hevet.
Stortinget, 24. januar 1837.

Kilde: www.stortinget.no