Christian Ludvig Diriks

Tidligere roller:

Konstituert postminister

Postdepartementet (av 1860) - Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

12.08.1861–25.08.1861

Konstituert postminister i Christiania under interimsregjeringen 12.08.1861-25.08.1861.

Konstituert revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Vogt-ministeriet

11.09.1857–03.10.1857

Konstituert revisjonsminister i Christiania under interimsregjeringen i Stockholm 14.09.1857-24.09.1857.

Konstituert revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Vogt-ministeriet

11.09.1856–26.09.1856