Postdepartementet (av 1860) (1860–1861)

Postdepartementet ble opprettet 18. august 1860. Post-, telegraf- og skyssaker ble overført fra Indredepartementet.

2. oktober 1861 ble Postdepartementet (av 1860) nedlagt. Sakene ble overført til Marinedepartementet (av 1846), som nå fikk navnet endret til Marine- og postdepartementet.

Regjeringspolitikere