Emil Stangs første regjering

13. juli 1889–6. mars 1891

Høyre (H)

Antall regjeringsmedlemmer:

13.07.1889 10
06.03.1891 10

 

Statsministre
Stang, Emil
, høyesterettsadvokat. Statsminister og sjef for Revisjonsdepartementet.

Gram, Gregers Winther Wulfsberg, høyesterettsassessor. Statsminister i Stockholm.


Statsråder
Arneberg, Ulrik Frederik Christian
, amtmann. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Justisdepartementet juli 1890.

Rygh, Evald, borgermester. Statsråd og sjef for Finansdepartementet.

Bonnevie, Jacob Aall, skoledirektør. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet.

Birch-Reichenwald, Peter, ekspedisjonssjef. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet.

Hoff, Edvard Hans, ekspedisjonssekretær. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Roll, Ferdinand Nicolai, høyesterettsassessor. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1890.

Thorne, Johan Henrik Paasche, godseier. Statsråd og sjef for Indredepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 7. juli 1890.

Furu, Ole Andreas, overrettssakfører. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Indredepartementet 7. juli 1890.


Statsrådsbevegelser i Emil Stangs første regjering 1889-1891:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1890      
xx.07.1890 Stockholm Ulrik Chr. Arneberg Ferdinand N. Roll
xx.07.1890 Justis Ferdinand N. Roll Ulrik Chr. Arneberg
07.07.1890 Stockholm Ole A. Furu Johan P. Thorne
07.07.1890 Indre Johan P. Thorne Ole A. Furu


Statssekretær
Lehmann, Halfdan, statssekretær.


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
Schlytter, Hans
, ekspedisjonssekretær.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Ingstad, Carl Ludvig Christopher
, tidligere sekretær. Sekretær 5. august 1889.

 

I statsråd 6. mars 1891 søkte Emil Stangs (første) regjering avskjed, etter at flertallet i Stortinget krevde at den svensk-norske unionsloven måtte åpne for at den felles utenriksministeren kunne være norsk borger. Regjeringen hadde gått inn for et kompromiss der utenriksministerens statsborgerskap ikke skulle omtales. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i samme statsråd, med virkning fra 6. mars 1891. Samtidig ble Johannes Steens (første) regjering utnevnt, med virkning fra 6. mars 1891.

 

Til toppen