Emil Stangs første regjering

13. juli 1889–6. mars 1891

Høyre (H)

Emil Stangs første regjering ble utnevnt av kong Oscar II i statsråd 12. juli 1889, med virkning fra 13. juli 1889. Den overtok etter Johan Sverdrups regjering, etter at denne hadde fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget etter Venstres splittelse.

I statsråd 6. mars 1891 søkte Emil Stangs første regjering avskjed, etter at flertallet i Stortinget krevde at den svensk-norske unionsloven måtte åpne for at den felles utenriksministeren kunne være norsk borger. Regjeringen hadde gått inn for et kompromiss der utenriksministerens statsborgerskap ikke skulle omtales. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i samme statsråd, med virkning fra samme dag. Samtidig ble Johannes Steens første  regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Statsrådssekretær i denne perioden:

I Kristiania
Statssekretær Halfdan Lehmann

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Hans Schlytter

Om regjeringen

Statsminister:
Emil Stang (H)
Parlamentarisk grunnlag:
Ettpartiregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter mistillitsvotum
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Høyre (H)

Regjeringspolitikere