Edvard Hans Hoff

Tidligere roller:

Forsvarsminister (H)

Forsvarsdepartementet - Emil Stangs første regjering

13.07.1889–06.03.1891