Historisk arkiv

Statsminister Emil Stang

Kong Oscar IIs trontale 1891og beretning om rikets tilstand 1890

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale 1891 og beretning om rikets tilstand 1890.
Trontalen holdt av Kongen, som erklærte det 40. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsminister Emil Stang.
Stortinget, 3. februar 1891.

Kilde: www.stortinget.no