Historisk arkiv

Statsminister Emil Stang

Kong Oscar IIs trontale 1889 og beretning om rikets tilstand 1888

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale 1889 og beretning om rikets tilstand 1888.
Trontalen holdt av Kongen, som erklærte det 38. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsminister Emil Stang.
Stortinget, 8. februar 1889.

Kilde:  www.stortinget.no