Jacob Aall Bonnevie

Tidligere roller:

Kirke- og undervisningsminister (H)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Emil Stangs første regjering

13.07.1889–06.03.1891