Emil Stang

Tidligere roller:

Statsminister og kirke- og undervisningsminister (H)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Emil Stangs andre regjering

27.04.1895–14.10.1895

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Statsminister - også revisjonsminister til 07.09.1894 (H)

Revisjonsdepartementet - Emil Stangs andre regjering

02.05.1893–14.10.1895

Statsminister og revisjonsminister (H)

Revisjonsdepartementet - Emil Stangs første regjering

13.07.1889–06.03.1891