Emil Stangs andre regjering

2. mai 1893–14. oktober 1895

Høyre (H)

Emil Stangs andre regjering ble utnevnt av kong Oscar II i statsråd 2. mai 1893, med virkning fra kl. 15.00 samme dag. Den overtok etter Johannes Steens første regjering, som hadde søkt avskjed fordi kong Oscar II nektet å sanksjonere Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen.

I statsråd 31. januar 1895 søkte Emil Stangs andre regjering avskjed. I statsråd 27. februar 1895 ba kong Oscar II regjeringen trekke avskjedssøknaden tilbake. Regjeringen erklærte seg ikke villig til dette.

I statsråd 14. oktober 1895 ble Emil Stangs andre regjerings avskjedssøknad innvilget av kong Oscar II, med virkning fra kl. 10.30 samme dag, etter at statsministeren hadde stilt kabinettspørsmål på behandlingen av utenrikssaker i den svensk-norske personalunionen.  Statsminister Gregers Gram (Stockholm) og statsrådene Francis Hagerup, Peder Nilsen og Christian Bredal Olssøn trakk sine avskjedssøknader tilbake. Samtidig ble Francis Hagerups første regjering utnevnt, med virkning fra 14. oktober 1895 kl. 10.30.

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Statsrådssekretær i denne perioden:

I Kristiania
Statssekretær Halfdan Lehmann

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Hans Schlytter

Om regjeringen

Statsminister:
Emil Stang (H)
Parlamentarisk grunnlag:
Ettpartiregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Høyre (H)

Regjeringspolitikere