Francis Hagerups første regjering

14. oktober 1895–17. februar 1898

Venstre (V) og Høyre (H)

Antall regjeringsmedlemmer:

14.10.1895 10
17.02.1898 10

 

Statsministre
Hagerup, George Francis, statsråd. Statsminister og sjef for Justisdepartementet. Sjef for Revisjonsdepartementet august 1897. (H)

Gram, Gregers Winther Wulfsberg, statsminister i Stockholm. Statsminister i Stockholm. (H)


Statsråder
Nilsen, Peder
, statsråd. Sjef for Arbeidsdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 18. august 1897, permittert 16. september 1897. Avskjed 30. september 1897. (H)

Olssøn, Christian Wilhelm Engel Bredal, statsråd. Sjef for Forsvarsdepartementet. (H)

Sverdrup, Jacob Liv Rosted, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. (MV)

Haugland, Baard Madsen, tidligere statsråd. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. I embetet til sin død 7. mai 1896. (MV)

Kildal, Birger, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet, tiltrådte november 1895. (V)

Engelhart, Thomas von Westen, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Indredepartementet. Medlem av Statsrådavdelingen i Stockholm august 1897. (V)

Smedal, Harald, statsadvokat. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen Stockholm. Sjef for Revisjonsdepartementet 26. november 1896, sjef for Justisdepartementet august 1897. (V)

Lund, Fredrik Stang, høyesterettsadvokat. Statsråd og sjef for Revisjonsdepartementet og Finansdepartementet. Sjef for Revisjonsdepartementet november 1895, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 26. november 1896, sjef for Arbeidsdepartementet august 1897. (V)

Olsen, Olaj Johan, tidligere statsråd. Statsråd 15. august 1896, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Indredepartementet august 1897. (MV)


Statsrådsbevegelser i Hagerups første regjering 1895-1898:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1895      
xx.11.1895 Finans Fredrik S. Lund
- konstituert
Birger Kildal
- utnevnt
14.10.1895
1896 Departement Ut av departement Inn i departement
07.05.1896 Stockholm Baard M. Haugland
- død
 
15.08.1896 Stockholm   Olaj J. Olsen
26.11.1896 Stockholm Harald Smedal Fredrik S. Lund
26.11.1896 Revisjon Fredrik S. Lund Harald Smedal
1897 Departement Ut av departement Inn i departement
18.08.1897 Stockholm Fredrik S. Lund Peder Nilsen
18.08.1897 Arbeid Peder Nilsen Fredrik S. Lund
xx.08.1897 Stockholm Olaj J. Olsen Thomas W. Engelhart
xx.08.1897 Justis Francis Hagerup Harald Smedal
xx.08.1897 Indre Thomas W. Engelhart Olaj J. Olsen


Statssekretær
Lehmann, Halfdan, statssekretær.


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
Schlytter, Hans
, ekspedisjonssekretær.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Lippe, Jakob von der
, byråsjef. Sekretær 1. november 1895. Avskjed 1898.


I statsråd 12. februar 1898 søkte Francis Hagerups (første) regjering avskjed, etter at valget høsten 1897 ikke hadde gitt regjeringen tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i statsråd 17. februar 1898, med virkning fra 17. februar 1898 kl. 12.00. Samtidig ble Johannes Steens andre regjering utnevnt, med virkning fra 17. februar 1898 kl. 12.00. 

Til toppen