Francis Hagerups første regjering

14. oktober 1895–17. februar 1898

Venstre (V), Høyre (H) og Moderate Venstre

Francis Hagerups første regjering ble utnevnt av kong Oscar II i statsråd 14. oktober 1895, med virkning fra kl. 10.30 samme dag. Den overtok etter Emil Stangs andre regjering, etter at statsminister Stang hadde stilt kabinettspørsmål på behandlingen av utenrikssaker i den svensk-norske personalunionen. 

I statsråd 12. februar 1898 søkte Francis Hagerups første regjering avskjed, etter at valget 14. august-30. november 1897 ikke hadde gitt regjeringen tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i statsråd 17. februar 1898, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig ble Johannes Steens andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt. 

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Statsrådssekretær i denne perioden:

I Kristiania
Statssekretær Halfdan Lehmann

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Hans Schlytter

Om regjeringen

Statsminister:
George Francis Hagerup (H)
Parlamentarisk grunnlag:
Koalisjonsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Høyre (H), Det Moderate Venstre (MODVNSTR) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere