Historisk arkiv

Statsminister Francis Hagerup

Kong Oscar IIs trontale 1896 og beretning om rikets tilstand 1895

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale 1896 og beretning om rikets tilstand 1895.
Trontalen opplest av statsminister Francis Hagerup, som på Kongens vegne erklærte det 45. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Peder Nilsen.
Stortinget, 3. februar 1896.

Kilde: www.stortinget.no