Olaj Johan Olsen

Tidligere roller:

Indreminister (V)

Indredepartementet - Francis Hagerups første regjering

15.08.1897–17.02.1898

Statsråd i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Francis Hagerups første regjering

15.08.1896–15.08.1897

Finansminister - permisjon (V)

Finans- og tolldepartementet - Johan Sverdrups regjering

01.05.1889–08.07.1889

Finansminister og konstituert justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Johan Sverdrups regjering

28.08.1888–15.09.1888

Finansminister (V)

Finans- og tolldepartementet - Johan Sverdrups regjering

16.07.1888–13.07.1889

Konstituert finansminister (V)

Finans- og tolldepartementet - Johan Sverdrups regjering

01.04.1888–01.06.1888