Historisk arkiv

Statsminister Emil Stang

Kong Oscar IIs trontale 1890 og beretning om rikets tilstand 1889

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar IIs trontale 1890 og beretning om rikets tilstand 1889.
Trontalen opplest av kronprins Gustaf, som på Kongens vegne erklærte det 39. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsminister Emil Stang.
Stortinget, 3. februar 1890.

Kilde:  www.stortinget.no