Jens Bratlies regjering

20. februar 1912–31. januar 1913

Høyre (H) og Venstre (V)

Antall regjeringsmedlemmer:

20.02.1912 8
31.01.1913 8


Statsminister
Bratlie, Jens Kristian Meinich, generalkrigskommissær. Statsminister og sjef for Forsvarsdepartementet og Revisjonsdepartementet. (H)


Utenriksminister
Irgens, Johannes, utenriksminister. Utenriksminister. (H)


Statsråder
Brænne, Bernhard Cornelius
, statsråd. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. Avskjed 23. august 1912. (H)

Liljedahl, Edvard Appoloniussen, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. (FrV)

Lindvig, Ambortius Olsen, skipsreder. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. (FrV)

Stang, Fredrik, professor. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. (H)

Konow, Fredrik Ludvig, skipsreder. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. (FrV)

Enge, Erik Mathiassen, gårdbruker. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. (FrV)

Hovdenak, Nils Olaf, overingeniør. Statsråd 23. august 1912, sjef for Arbeidsdepartementet. (H)


Statsrådsbevegelser i Bratlies regjering 1912-1913:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1912      
23.08.1912 Arbeid Berhard C. Brænne Nils O. Hovdenak


Statssekretær
Hesselberg, Nils Otto
, statssekretær.


I statsråd 24. januar 1913 søkte Jens Bratlies regjering  avskjed,  etter at valget 20. oktober-11. november 1912 ikke hadde gitt regjeringen tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 30. januar 1913, med virkning fra 31. januar 1913. Samtidig ble Knudsens andre regjering utnevnt, med virkning fra 31. januar 1913.

Til toppen