Jens Kristian Meinich Bratlie

Tidligere roller:

Statsminister og forsvarsminister - også konstituert revisjonsminister (H)

Forsvarsdepartementet - Jens Bratlies regjering

20.02.1912–31.01.1913

Fra ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble flyttet fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), var hovedregelen at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok slutt i oktober 1939, da statsministeren ble fritatt fra å være sjef for et departement. Siden da er statsministerens sekretariat Statsministerens kontor.