Historisk arkiv

Statsminister Wollert Konow

Kong Haakon VIIs trontale 1911 og beretning om rikets tilstand 1910

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs trontale 1911 og beretning om rikets tilstand 1910.
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 60. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Abraham Berge.
Stortinget, 11. januar 1911.

Kilde: www.stortinget.no