Bernt Holtsmark

Tidligere roller:

Landbruksminister (FRIVNSTR)

Landbruksdepartementet - Wollert Konows (S.B.) regjering

01.03.1910–20.02.1912