Forsiden

Ole Anton Qvam

Tidligere roller:

Statsminister i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Otto Blehrs første regjering

21.04.1902–22.10.1903

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Johannes Steens andre regjering

06.11.1900–21.04.1902

Revisjonsminister og konstituert landbruksminister (V)

Landbruksdepartementet - Johannes Steens andre regjering

01.04.1900–06.11.1900

01.04.1900 ble Landbruksdepartementet opprettet, ved at saker ble skilt ut fra Indredepartementet.

Revisjonsminister (V)

Revisjonsdepartementet - Johannes Steens andre regjering

24.03.1900–06.11.1900

Indreminister - også konstituert revisjonsminister fra 29.02.1900 (V)

Indredepartementet - Johannes Steens andre regjering

28.04.1899–24.03.1900

Justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Johannes Steens andre regjering

17.02.1898–28.04.1899

Justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Johannes Steens første regjering

06.03.1891–02.05.1893