Odd Sverressøn Klingenberg

Tidligere roller:

Sosialminister (H)

Sosialdepartementet (av 1916) - Abraham Berges regjering

30.05.1923–25.07.1924

Sosialminister og konstituert justisminister (H)

Justis- og politidepartementet - Otto B. Halvorsens andre regjering

24.03.1923–30.05.1923

Sosialminister (H)

Sosialdepartementet (av 1916) - Otto B. Halvorsens andre regjering

06.03.1923–30.05.1923

Sosialminister (H)

Sosialdepartementet (av 1916) - Otto B. Halvorsens første regjering

21.06.1920–22.06.1921