Historisk arkiv

Statsminister Otto B. Halvorsen

Regjeringen Halvorsens tiltredelseserklæring 1923

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen Halvorsens tiltredelseserklæring 1923.
Stortinget, 7. mars 1923

Kilde: www.stortinget.no