Sivert Andreas Nielsen

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Handal, Nils Kristoffer

Forsvarsdepartementet - Einar Gerhardsens tredje regjering

01.08.1955–31.07.1958