Bjørn Arild Gram

Nåværende rolle:

Forsvarsminister (Sp)

ForsvarsdepartementetJonas Gahr Støres regjering

12.04.2022–

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Målet for regjeringens forsvarspolitikk er å ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier. Basert på NATO-alliansen skal Forsvaret avskrekke og forebygge krig og konflikt.

Tidligere roller:

Kommunal- og distriktsminister (Sp)

Kommunal- og distriktsdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

01.01.2022–12.04.2022

Kommunal- og distriktsminister (Sp)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–31.12.2021

Statssekretær (permisjon)

for statsråd Halvorsen, Kristin

Finansdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

06.08.2007–03.09.2007

Statssekretær

for statsråd Halvorsen, Kristin

Finansdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

17.10.2005–12.10.2007