Kommunal- og distriktsdepartementet (2022–)

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

1. januar 2022 fikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet navnet endret til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Regjeringspolitikere