Odd Roger Enoksen

Tidligere roller:

Forsvarsminister (Sp)

Forsvarsdepartementet - Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–12.04.2022

Olje- og energiminister (Sp)

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Jens Stoltenbergs andre regjering

17.10.2005–21.09.2007

Kommunal- og regionalminister (Sp)

Kommunal- og regionaldepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

16.03.1999–17.03.2000