Forsiden

Eirik Øwre Thorshaug

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Strøm-Erichsen, Anne-Grete

Forsvarsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.09.2012–16.10.2013

Statssekretær (permisjon)

for statsråd Faremo, Grete

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

02.02.2012–30.06.2012

Statssekretær

for statsråd Faremo, Grete

Justis- og beredskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2012–07.09.2012

Statssekretær

for statsråd Faremo, Grete

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

16.12.2011–01.01.2012

Konstituert statssekretær

for statsråd Faremo, Grete

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

11.11.2011–16.12.2011

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Faremo, Grete

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

11.11.2011–16.12.2011

Konstituert statssekretær

for statsråd Storberget, Knut

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

19.09.2011–11.11.2011

Konstituert statssekretær

for statsråd Storberget, Knut

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2011–31.03.2011

Konstituert statssekretær

for statsråd Storberget, Knut

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

29.04.2009–10.08.2009

Politisk rådgiver (permisjon) (A)

for statsråd Storberget, Knut

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2008–29.03.2009

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Storberget, Knut

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

26.02.2007–11.11.2011