Industriforsyningsdepartementet (1917–1920)

Industriforsyningsdepartementet ble opprettet 30. april 1917. Grunnen var forsyningssituasjonen under første verdenskrig.

25. april 1919 ble Statens fettdirektorat og Statens hvalfangstkontor overført til Industriforsyningsdepartementet.

1. mai 1920 ble Industriforsyningsdepartementet nedlagt. Saker av krigsteknisk art ble overført til Forsvarsdepartmentet, industriforsynings- og eksportforbudssaker til Finans- og tolldepartementet, ingeniør-, statsitikk- og personalsaker til Handelsdepartementet (av 1916) og Statens brenselsstyre til Provianteringsdepartementet.

Regjeringspolitikere