Historisk arkiv

Statsminister Gunnar Knudsen

Kong Haakon VIIs trontale 1920 og beretning om rikets tilstand 1919

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs trontale 1920 og beretning om rikets tilstand 1919.
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 69. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Paal Berg.
Stortinget, 13. januar 1920.

Kilde: www.stortinget.no