Sosialdepartementet (av 1913) (1913–1916)

1. juli 1913 fikk Handelsdepartementet (av 1905) navnet endret til Sosialdepartementet (Departementet for sosiale saker, handel, industri og fiskeri), oppført her som Sosialdepartementet (av 1913). Flere saker skiftet nå departement. Til Utenriksdepartementet ble det meste av sjøfartsavdelingen overført. Fra Justis- og politidepartementet fikk Sosialdepartementet (av 1913) overført det sivile medisinalvesen, emigrantkontrollen og endel lovsaker. Fra Finans- og tolldepartementet fikk Sosialdepartementet (av 1913) overført Arbeiderbruk- og Boligbanken, syke- og understøttelseskasser og livsforsikringsselskaper. Fra Kirke- og undervisningsdepartementet fikk Sosialdepartementet (av 1913) overført sedelighets- og avholdssaker og fra Landbruksdepartementet endel arbeidssaker.

1. oktober 1916 ble handels-, sjøfarts-, industri-, håndverks- og fiskerisaker overført fra Sosialdepartementet (av 1913) til det nyopprettede Handelsdepartementet (av 1916). Sosialdepartementet (av 1913) fikk nå sitt fulle navn endret til Sosialdepartementet (Departementet for sosiale saker), oppført her som Sosialdepartementet (av 1916).

Regjeringspolitikere