Historisk arkiv

Statsminister Gunnar Knudsen

Kong Haakon VIIs trontale 1919 og beretning om rikets tilstand 1918

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs trontale 1919 og beretning om rikets tilstand 1918.
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 68. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Birger Stuevold-Hansen.
Stortinget, 3. februar 1919.

Kilde: www.stortinget.no