Historisk arkiv

Statsminister Gunnar Knudsen

Kong Haakon VIIs trontale 1918 og beretning om rikets tilstand 1917

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs trontale 1918 og beretning om rikets tilstand 1917.
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 67. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Birger Stuevold-Hansen.
Stortinget, 12. januar 1918.

Kilde: www.stortinget.no