Paal Olav Berg

Tidligere roller:

Justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Johan Mowinckels første regjering

25.07.1924–05.03.1926

Sosialminister (V)

Sosialdepartementet (av 1916) - Gunnar Knudsens andre regjering

20.02.1919–21.06.1920