Historisk arkiv

Kong Haakon VIIs tale ved Stortingets avslutning 1908

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: regjeringen.no

Kong Haakon VIIs tale ved Stortingets avslutning 1908.
Opplest av Kongen, som erklærte det 57. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 22. august 1908.

Kilde: www.stortinget.no