Historisk arkiv

Statsminister Gunnar Knudsen

Kong Haakon VIIs trontale 1910 og beretning om rikets tilstand 1909

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs trontale 1910 og beretning om rikets tilstand 1909.
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 59. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Lars Kristian Abrahamsen.
Stortinget, 26. januar 1910.

Kilde: www.stortinget.no