Historisk arkiv

Statsminister Gunnar Knudsen

Kong Haakon VIIs trontale 1909 og beretning om rikets tilstand 1908

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Haakon VIIs trontale 1909 og beretning om rikets tilstand 1908.
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 58. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Lars Kristian Abrahamsen.
Stortinget, 12. januar 1909.

Kilde: www.stortinget.no