Industridepartementet (av 1947) (1947–1955)

6. desember 1947 fikk Handelsdepartementet (av 1916) navnet endret til Industridepartementet (Departementet for industri, håndverk og skipsfart), oppført her som Industridepartementet (av 1947). Handelssakene ble overført til det nyopprettede Handelsdepartementet (av 1947).

1. januar 1955 ble skipsfartssakene overført fra Industridepartementet (av 1947) til Handelsdepartementet (av 1947), som nå fikk navnet endret til Handels- og skipsfartsdepartementet. Industridepartementet (av 1947) fikk nå navnet endret til Industridepartementet (Departementet for industri og håndverk), oppført her som Industridepartementet (av 1955).

Regjeringspolitikere