Arne Gulbrand Drogseth

Tidligere roller:

Konstituert industriminister (A)

Industridepartementet (av 1947) - Einar Gerhardsens andre regjering

29.06.1951–11.11.1951

Personlig sekretær (A)

for statsråd Evensen, Lars Samuel Myhrer

Handelsdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens andre regjering

15.07.1946–11.07.1947