Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Innlegg i trontale- og finansdebatten 1947

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen II

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i trontale- og finansdebatten 1947.
Stortinget, 26. mars 1947.

Kilde: www.stortinget.no