Reidar Carlsen

Tidligere roller:

Fiskeriminister (A)

Fiskeridepartementet - Einar Gerhardsens andre regjering

01.07.1946–19.11.1951

Konsultativ statsråd for fiskerisaker (A)

Handelsdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens andre regjering

05.11.1945–01.07.1946

01.07.1946 ble Fiskeridepartementet opprettet, ved at fiskerisakene ble overført fra en egen statsråd i Handelsdepartementet (av 1916).