Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Statsministerens kontor
Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av tale til Embetsmennenes Landsforbund 1949

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen II

Utgiver: Statsministerens kontor

Utdrag av tale ved Embetsmennenes Landsforbunds 30-årsjubileum.
Universitetets Aula, Oslo, 25. februar 1949.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no