Historisk arkiv

Statsminister Oscar Torp

Valgtale i Vestfoldbygdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Torp

Utgiver: Statsministerens kontor

Valgtale i Vestfoldbygdene.
September 1953.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.