Historisk arkiv

Statsminister Oscar Torp

Tale ved avduking av Per Kroghs maleri i FN-bygningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Torp

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale ved avduking av Per Kroghs maleri i FNs Sikkerhetsrådssal.
FN-bygningen, New York City, 22. september 1952.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.