Historisk arkiv

Statsminister Oscar Torp

Åpningstale ved Foreningen Nordens kongress 1954

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Torp

Utgiver: Statsministerens kontor

Åpningstale ved Foreningen Nordens kongress.
Universitetets aula, Oslo, 1. juli 1954.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.