Historisk arkiv

Statsminister Oscar Torp

Minneord om tidligere statsminister Johan Nygaardsvold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Torp

Utgiver: Statsministerens kontor

Minneord om tidligere statsminister Johan Nygaardsvold.
22. mars 1952.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.